product image
Lepo

Krem

DƏRİNİ DARTAN VƏ BƏRKİDƏN BƏDƏN KREMİ

Qiyaluron turşusu, şea ağacı toxumlarından alınmış yağ və fruktooliqosaxaridli DƏRİNİ DARTAN VƏ BƏRKİDƏN BƏDƏN KREMİ